NPR stoelen

NPR stoelen

De eerste praktijkrichtlijn NPR 1813 was een toelichting op de destijds geldende gehanteerde normen voor kantoormeubilair, namelijk de norm voor kantoorstoelen NEN 1812 en de norm voor kantoortafels NEN 2449.

Het uitgangspunt van deze richtlijn is dat kantoormeubilair geschikt is voor een zo groot mogelijk percentage Nederlandse gebruikers. Dit betekent dat zowel kleine vrouwen als lange mannen en alle maten daartussenin hetzelfde meubel kunnen gebruiken. Voor de kenmerken van de Nederlandse beroepsbevolking is gebruikgemaakt van NTA 8500:2007, die gebaseerd is op de DINED2003-tabel. De maatvoering die in deze richtlijn wordt geadviseerd is anders dan in de Europese normen, die onvoldoende rekening houden met de grotere gemiddelde lengte van de Nederlandse beroepsbevolking (zie tabel A.1).
Door dit ruimere bereik in maatvoering is het mogelijk om ongeveer 95 % van de Nederlandse beroepsbevolking optimaal gebruik te laten maken van hetzelfde meubilair.

Dit levert niet alleen kostenbesparingen op, maar draagt ook bij aan het voorkomen van rug- en nekklachten.

(Tekst afkomstig uit de NPR 1813:2009+C1:2001)