Meten

Meten

“Meten in strikte zin is het bepalen van de grootte of de omvang van iets aan de hand van waarneming en uitgedrukt in een getalswaarde of in een eenheid met een aangegeven dimensie” (citaat uit Wikipedia)

Meten is Weten! Door middel van metingen komt onmisbare, feitelijke informatie beschikbaar. Iets wat absoluut noodzakelijk is in de nauwkeurige wereld van de elektronica. De techniek evolueert en de eisen worden steeds hoger. Naast kennis van meetmethoden zijn de juiste meetinstrumenten daarbij onontbeerlijk.
Amelectric adviseert u hierin en biedt een breed assortiment geavanceerde apparatuur voor uw elektro of elektronica werkplek.

Van oscilloscoop tot DC-load, van megger tot datalogger/recorder.
Amelectric helpt u aan een passende, betaalbare oplossing!

Verfijnd zoeken