Digitale multimeters

Digitale multimeters

Multimeters in praktijk!

Multimeters zijn ontworpen om meerdere parameters te kunnen meten, soms twee of meer tegelijk. Amelectric levert een brede range DMM's in handheld en tafel uitvoering. Er is voor iedere toepassing wel een passend model!
Een eenvoudige multimeter kan meestal minimaal drie grootheden meten, b.v.:

1. Spanning AC en DC
2. Weerstand
3. Stroom AC en DC

 

 


Vaak echter kunnen ze nog veel meer parameters meten zoals:

> Diode Test
> Capaciteit
> Temperatuur (ºC en ºF)
> Frequentie
> Decibels
> Transistor Test (Hfe)
> Logic Test ("0" en "1")

 

 

 

 

 

 

Bij de keuze van een digitale multimeter is het belangrijk vooraf te bepalen welke parameters en bijbehorende nauwkeurigheden belangrijk zijn. Dit kan o.a. met behulp van de vergelijkingstabel. (zie afbeelding)

Digitaal of Analoog?

Je zou denken dat dat tegenwoordig eigenlijk geen thema is. Digitaal lijkt voor de hand liggend en is dat vaak ook. Echter wanneer nauwkeurigheid niet zo heel belangrijk is, maar het kunnen zien van "bewegingen" of schommelingen in de gemeten waarde wel, dan is een analoge indicatie onmisbaar. Gelukkig zien we tegenwoordig op veel DMM's een analoge "bargraph". Dit is een analoge aanwijzing d.m.v. een lange rij streepjes. Hoe meer streepjes hoe beter de nauwkeurigheid.

Nauwkeurigheid en Resolutie!

Wanneer de toepassing een hoge nauwkeurigheid vereisen, b.v. in ontwikkeling of service, dan moet de DMM een hoge basisnauwkeurigheid hebben met een bijpassende resolutie. Wanneer er veelal indicatieve metingen worden gedaan om een spanningsniveau of doorgangsweerstand te controleren, dan kan vaak worden volstaan met een wat mindere nauwkeurigheid van b.v. 0,5% DCV). Kijk dus goed naar de vereiste nauwkeurigheid bij het maken van uw keus! Die bepaald u zelf c.q. de toepassing waarvoor de DMM wordt gebruikt.

Wat is True RMS?

Doordat bij veel wisselspanningsmetingen sprake is van een niet zuiver sinusvormige spanning of stroom, is gebruik van een True RMS meter noodzakelijk. Sommige DMM's maken daarbij onderscheid in AC en AC+DC. Hiermee kan de best mogelijke nauwkeurigheid worden behaald bij complexe spanningsvormen waarbij een DC-component aanwezig is. Veel low-cost DMM's met True RMS meting doen uitsluitend een AC meting. Dat kan onder omstandigheden tot grote meetfouten leiden. 
Hou echter ook rekening met de vereiste bandbreedte. Deze is meestal niet hoger dan 50-100kHz bij de duurdere meters! Goedkope instrumenten hebben een (veel) lagere bandbreedte en geven dus een veel grotere meetfout!